ارتباط با مشتری

برای برندها، به ویژه برندهایی همچون تمدن هنر که واقعاً مشتری محور هستند، نحوه تعامل با مشتری، در ارتباط ماندن و تعامل با مشتریان بسیار مهم است. مشتریان تجارت ما را پیش می‌برند، به همین دلیل است که نحوه ارتباط موثر با مشتری و تعامل صحیح با آن ها بسیار مهم است. تمدن هنر فقط وقتی که به تجارت با مشتریان نیاز دارد با آنها تماس نمگیرید، بلکه راه‌هایی پیدا می کند تا به طور مداوم با آنها در ارتباط باشد و به نیازهایشان اهمیت بدهد.

راه های ارتباطی

شماره های تماس و فکس:

پست الکترونیک:

ساعت کار دفتر مرکزی

ارسال پیام به ما