ایده پردازی تبلیغاتی؛ مهمترین بخش تبلیغات خلاقانه

ایده پردازی تبلیغاتی چیست؟

ایده پردازی تبلیغاتی در هر شرکت یا موسسه و یا هر کسب و کار دیگری بسته به نوع هدف آن مجموعه و محصولات و خدمات آن متفاوت است.

ایده پردازی تبلیغاتی برای هر کدام به روش های مختلفی انجام می پذیرد اما مسئله اساسی برای انجام تبلیغات مربوط به “طراحی ایده ” است. 

ایده پردازی تبلیغاتی و طراحی تبلیغات مربوط به هر محصول و یا خدماتی که باشد باید یک نکته در آن به خوبی رعایت شود و آن جذابیت تبلیغ است. اگر ایده پردازی تبلیغاتی جذاب باشد در ذهن مخاطب باقی می ماند. 

به بیان دیگر تبلیغ موثر و خوب، تبلیغی است که با ایده پردازی خلاقانه مخاطب ها را به مشتری تبدیل کند. تفاوتی ندارد که تبلیغ به صورت نوشتاری و یا تصویری و شنیداری باشد مهم آن است که ایده پردازی خلاقانه در تبلیغ رعایت شده باشد و تاثیر خود را به خوبی در ذهن مخاطب گذاشته باشد و مخاطب را وادار به خرید کالا و یا استفاده از خدمات کند.

نقش ایده پردازی تبلیغات در موفقیت کسب و کارها

ایده پردازی تبلیغاتی و همچنین انجام تبلیغات در کسب سود بیشتر در شرکت ها و انواع کسب و کار ها بر همگان روشن و هویدا است و نیازی به اثبات کردن نیست.

همچنین بر همه اثبات شده است که تنها تولید و فروش کالا و خدمات نمی تواند برای یک کسب و کار کافی باشد حتی اگر محصول و یا خدمات ما بین مردم معروف و جا افتاده باشد نیز باز هم کافی نخواهد بود و نیاز به تبلیغات مختلفی دارد مانند تبلیغات محیطی خلاقانه و طراحی بیلبورد خلاقانه و … که همگی از ایده پردازی تبلیغاتی موثر سرچشمه می گیرند و برای آگاهی رسانی به مردم نسبت به خدمات و محصولات می باشد.

امروزه رقابت بین کسب و کار ها و انواع برند ها بسیار زیاد می باشد و بنا به همین دلیل بهره گیری از انواع تبلیغات و ایده پردازی تبلیغاتی موثر که بتواند مخاطب را به مشتری و مشتریان را به مشتریان وفادار تبدیل کند یک ترفند زیرکانه است که در نتیجه به موفقیت در کسب و کار منجر می گردد.

شرکت های موفق و پیشرو همواره در پی یافتن راه های خلاقانه و موثر برای جذب مخاطبان بیشتر هستند و این مهم را در سیستم بازاریابی و تبلیغات خود جای می دهند، پس در این خصوص کسب و کار هایی که در پی رقابت با شرکت های موفق و پیشرو هستند باید انواع تبلیغات مانند تبلیغات محیطی خلاقانه، طراحی بیلبورد خلاقانه، ایده پردازی خلاقانه، تبلیغات اینترنتی و تبلیغات رسانه ای را بشناسند و در برنامه کاری خود قرار دهند.

 

ویژگی‌های ایده‌ی تبلیغات خلاقانه

ایده پردازی تبلیغاتی به این صورت است که هرجا تبلیغات جذاب و خلاقانه را مشاهده می کنید نظر شما را به خود جلب می کند. این تبلیغات می تواند در قالب های مختلف مانند تبلیغات محیطی خلاقانه، تبلیغات اینترنتی، تبلیغات مطبوعاتی و انواع دیگر تبلیغات خلاقانه باشد که جملگی آنها از یک ایده پردازی تبلیغاتی شروع می شوند.

شرکت ها و برند های مختلف و مطرح هزینه زیادی را صرف طراحی و ایده پردازی برای تبلیغات خود می کنند. صرف هزینه و اختصاص بودجه برای انجام تبلیغات به صرفه ترین و بهترین راه برای جذب مخاطب و مشتری می باشد. 

ایده پردازی تبلیغاتی اولین و ابتدایی ترین کاری است که در یک تبلیغات موثر وجود دارد که در ادامه کار، کارهای گرافیکی، متن ها و محتوا های خلاقانه و جذاب، فیلم و عکس های با ایده همراه می شود و یک تبلیغ موثر و خلاق را به وجود می آورد که اثر بخشی بسیاری دارد.

 

ابزار لازم برای تولید یک ایده‌ی خلاقانه

تولید ایده پردازی تبلیغاتی خلاقانه نیاز به شناخت نیاز مخاطب و تحقیقات بسیاری در این خصوص دارد. این تحقیقات باید در خصوص محصولات و نیاز های مخاطب هدف باشد همچنین در این میان باید رسانه ای که مخاط هدف از آن استفاده می کند نیز شناسایی شود. 

هدف تبلیغات این است که دارنده یک کسب و کارگاه تولید محصول و یا انجام خدمات پیام خود را به مخاطب خود که استفاده کننده از محصول و یا خدمات است برساند.

پس در نتیجه برای ایده پردازی خلاقانه جهت تبلیغات موثر باید مخاطب خود را به طور کامل بشناسید تا برقراری ارتباط به خوبی برقرار شود. اگر ایده پردازی خلاقانه باید تبلیغات نیز اثر بخشی بیشتری خواهد داشت و همیشه تبلیغ خلاقانه شما در ذهن مخاطب باقی خواهد ماند.