استرابوردهای تبلیغاتی

استرابورد ابزاری قدرتمند همچون بیلبورد است که شامل یک پایه فلزی است و محتوای تبلیغاتی بر روی بنر چاپ شده و بر روی این پایه فلزی جهت نمایش گنجانده می شود. در واقع کلیه کارکرد بیلبورد دارد . از بیلبورد کمی کوچکتر است و همین امر سبب می شود که بتوان در مکان های کوچک نیز این مدل تبلیغاتی را اجرا کرد .