برنامه‌ریزی رسانه چیست؟ انتخاب رسانه مناسب به چه صورت میسر میشود؟ مانیتورینگ رسانه در تبلیغات چیست؟ برای رسیدن به پاسخ هر یک از این پرسش ها ابتدا باید بدانیم که رسانه چیست؟ رسانه به طور کلی …